A Photo Khulasa

Hola Peepools 👋

2019 main kaisan ho? Sab kushal mangal na? Still going strong on the IPK Mania na? Usme toh kono kami nahi na? 🤞 😀

Chalo very good kyonki iss IPK fans ke liye ek naya khulasa hai!

Dil thaam ke beithiye kyonki Raizadas ka pata mil gawa!

Aur phone number bhi.

Sachchi!

No ramanchi.

Aur aapke liye proof bhi hai.

Go on, scroll down aur phonewa ghoomaiye 😀

20190101_184231

Hmm toh yeh yeehan chchupe beithe hain 🤣🤣🤣

Toh kissi ne phone kiya kya?

Wishing you all a wonderful, happy, peaceful and fulfilling 2019.